عالم استيون هاوكينگ

عالم استيون هاوكينگ

نام كتاب: عالم استيون هاوكينگ- نويسنده: جان باسلو- مترجم: رضا سند گل- تعداد صفحه: 184- قالب: PDF

آسمان پر ستاره

آسمان پر ستاره

نام كتاب: آسمان پر ستاره نويسنده: كتي هايدن مترجم: احسان كوثري نيا تعداد صفحه: 34 قالب: PDF

اسرار كائنات جلد اول

اسرار كائنات جلد اول

نام كتاب: اسرار كائنات جلد اول نويسنده: ابراهيم ويكتوري تعداد صفحه: 295 قالب: PDF

ستاره شناسي به زبان آدميزاد

ستاره شناسي به زبان آدميزاد

نام كتاب: ستاره شناسي به زبان آدميزاد نويسنده: استفن. پي ماران مترجم: حسين شهرابی تعداد صفحه: 90 قالب: PDF

فراتر از اين كره خاكی

فراتر از اين كره خاكی

نام كتاب: فراتر از اين كره خاكی نويسنده: سمانه معزي تعداد صفحه: 141 قالب: PDF

جهان اسرار آميز

جهان اسرار آميز

نام كتاب: جهان اسرار آميز نويسنده: سير جيمس جيمس مترجم: ر. داوري تعداد صفحه: 115 قالب: PDF

مبدأ  زمين و سيارات

مبدأ زمين و سيارات

نام كتاب: مبدأ زمين و سيارات نويسنده: بوريس لوين مترجم: فروتن تعداد صفحه: 146 قالب: PDF

نجوم برای همه

نجوم برای همه

نام كتاب: نجوم برای همه نويسنده: ماكسول رايد مترجم: حسينعلی رزم آرا تعداد صفحه: 262 قالب: PDF

اسطوره شناسی آسمان شبانه

اسطوره شناسی آسمان شبانه

نام كتاب: اسطوره شناسی آسمان شبانه نويسنده: شروين وكيلی تعداد صفحه: 994 قالب: PDF

سفری به جهان های دور دست

سفری به جهان های دور دست

نام كتاب: سفری به جهان های دور دست نويسنده: پروفسور كارل گيلزين مترجم:ت حسن نادری تعداد صفحه: 274 قالب: PDF

سياهچاله ها

سياهچاله ها

نام كتاب: سياهچاله ها نويسنده: مسعود خيام تعداد صفحه: 218 قالب: PDF

نجوم به زبان ساده

نجوم به زبان ساده

نام كتاب: نجوم به زبان ساده نويسنده: ماير دگانی مترجم: محمدرضا خواجه پور تعداد صفحه: 512 قالب: PDF